Từ Zero đến 135.000$ trong 6 tháng với Amazon FBA?

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cuộc phỏng vấn từ một người bạn của Tôi anh ấy đã tạo ra doanh thu trên 135.000$ USD trong vòng 6 tháng với Amazon FBA.

Xem video dưới đây để biết cách anh ấy đã làm thế nào nhé!

Tham gia vào cộng đồng 21.000+ sellers chuyên nghiệp!

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Leave a Reply